KAYISI

Kayısı ülkemizde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kışları sert geçen kesimleri hariç neredeyse tüm bölgelerde yetişmektedir. Toplam üretim bakımından 700.000 ton ile dünyada ilk sırada bulunmasına rağmen taze kayısı ihracatı yok denecek kadar azdır. Oysaki ülkemiz kayısı ihraç eden İtalya, Fransa, Yunanistan, ispanya ve Macaristan’dan coğrafi konum bakımından daha avantajlı durumda bulunmaktadır. Adana, Mersin, Antalya turfanda kayısı bakımından en avantajlı illerdir. Çiftçilerimiz bu illerde en yeni ve üstün özellikteki çeşitlerle tanışmış ve son 3–4 yılda bu çeşitlerin kullanımı hızla yaygınlaşmıştır.

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

Kayısı ağır bünyeli-killi toprakları sevmez. Hafif, geçirgen, tınlı, tınlı-kireçli, organik maddece zengin, iyi havalanan topraklarda performansı yüksek olur. Uyku döneminde -30°C’ye kadar gövde ve sürgünler dayanır ancak çiçek döneminde -2,2°C’de açmış çiçekler zarar görür. Küçük meyveler çiçeklerden daha hassastır,-0,5°C’ den sonra zarar görürler.

ANAÇLAR

Anaç seçiminde toprak niteliği ve kullanılacak çeşidin özellikleri dikkate alınmalıdır. Yaygın olarak kullanılan anaçlardan bazıları MIR 29C,Marıanna 2624’dür.

HASAT TAKVİMİ

  • Patentli Çeşitler

    Patentli Çeşitler

  • Referans Bitki Grubu

    Referans Bitki Grubu